Polyníces

Polyníces

POLYNÍCES, æ, od. is, Gr. Πολυνέικης, ου, ( Tab. XXII.) des Oedipus und der Jokasta Sohn, und ein Zwillingsbruder des Eteokles. Apollod. l. III. c. 5. §. 6. Er sollte mit demselben die Herrschaft zu Theben ein Jahr um das andere haben: allein, da sie Eteokles zuerst bekam, so wollte er sie ihm hernach nicht abtreten. Sie geriethen deswegen in Händel, so daß Polynices endlich Theben verließ, unb nach Argos zu dem Adrastus gieng. Dieser gab ihm nicht nur seine Tochter, Argia, zur Gemahlinn, sondern suchete ihm auch wider den Eteokles Recht zu verschaffen, und gieng mit einem starken Heere vor Theben. Id. ib. c. 6. §. 1. Sieh Adrostus. Hierbey vermochte Polynices insonderheit den Amphiaraus, solchen Zug mit zu thun. Id. ib. §. 2. Sieh Amphiaraus 3. §. Auf demselben erhielt er bey den vom Adrastus angestellten ersten nemäischen Spielen den Preis im Ringen. Id. ib. §. 3. Als sie nun vor Theben anlangeten, so kam er seines Theils vor dem hypsistischen Thore zu stehen. Id. ib. §. 6. Es blieb aber bey dieser Belagerung auf beyden Seiten viel Volk. Man beliebete daher, Eteokles und Polynices sollten ihren Zwist durch einen Zweykampf ausmachen, welchen sie auch eingiengen: wobey aber beyde einander hinrichteten. Es kam darauf wieder zu einer Schlacht, in welcher Adrastus völlig in die Flucht geschlagen wurde. Id. ib. §. 8. Immittelst hatte sich Kreon des thebanischen Reichs angemaßet, und befahl, es sollten gesammte Körper, und also auch des Polynices seiner, unbegraben liegen bleiben. Allein, es wagete es doch seine Schwester, Antigone, und bestattete denselben zur Erde, welches ihr aber das Leben kostete. Id. ib. c. 7. §. 1. Seine Gemahlinn, Argia, welche ihr bey diesem Liebesdienste behülflich war, entgieng dem Tyrannen noch durch die Flucht. Hygin. Fab. 72. Sieh Antigone. Nach einigen wurden des Eteokles und Polynices Körper zugleich verbrannt: allein, auch die Flamme des Feuers trennete sich dabey in zwep Theile, ungeachtet der Wind heftig dabey blies. Id. Fab. 68. & 71. Sieh Eteocles. Es wurden ihm aber nachher und allen, die mit ihm vor Theben geblieben waren, Bildsäulen zum Andenken aufgerichtet. Paus. Cor. c. 20. p. 120. Sonst verließ er, nach einigen, bereits Theben, ba sein Vater noch lebete, damit er der Verfluchungen nicht theilhaftig werden möchte, womit ihn und den Eteokles derselbe belegete. Er kam hernach selbst auf des Eteokles Erfordern wieder dahin, nachdem er mittlerweile die Argia schon geheurathet, Pausan. Bœot. c. 5. p. 551. auch mit ihr den Adrastus und Timeas gezeuget hatte. Id. Cor. c. 20. p. 121. Die Tragödie, welche Euripides von ihm verfertiget gehabt, ist verloren gegangen. Fabric. Biblioth. Gr. l. II. c. 18. §. 3.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • POLYNICES — fil. Oedipi, Thebanorum Regis, ex nefando Iocastae matris concubitu, frater Eteoclis, quibus pater, sponte in exilium proficiscens, regnum eâ lege reliquerat, ut alternis annis regnarent. Verum cum Eteocles, cui utpote natu maiori Polynices… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Polynices — Polynices, s. Polyneikes …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Polynices — Polynīces, s. Polyneikes …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Polynices — [päl΄i nī′sēz΄] n. [Gr Polyneikēs, lit., great wrangler < polys, much (see POLY ) + neikos, quarrel, akin to Nikē: see NIKE] Gr. Legend a son of Oedipus and Jocasta: see SEVEN AGAINST THEBES …   English World dictionary

  • Polynices — In Greek mythology, Polynices or Polyneices (Greek: Πολυνείκης, transl. Polyneíkes , manifold strife ) was the son of Oedipus and Jocasta. His wife was Argea. When his father, Oedipus, was discovered to have killed his father and married his… …   Wikipedia

  • Polynices — noun Etymology: Latin, from Greek Polyneikēs Date: 15th century a son of Oedipus for whom the Seven against Thebes mount their expedition …   New Collegiate Dictionary

  • Polynices — /pol euh nuy seez/, n. Class. Myth. a son of Oedipus and Jocasta and brother of Eteocles and Antigone on whose behalf the Seven against Thebes were organized. * * * …   Universalium

  • Polynices — Pol•y•ni•ces [[t]ˌpɒl əˈnaɪ siz[/t]] n. myt a son of Oedipus and Jocasta, on whose behalf the Seven against Thebes were organized …   From formal English to slang

  • Polynices — /pɒləˈnaɪsiz/ (say poluh nuyseez) noun Greek Legend a son of Oedipus. The expedition of the Seven against Thebes was organised to restore him to the throne of Thebes …   Australian-English dictionary

  • Polynices — /pol euh nuy seez/, n. Class. Myth. a son of Oedipus and Jocasta and brother of Eteocles and Antigone on whose behalf the Seven against Thebes were organized …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”